محصولات جدید

  سری کروی  

توان
شکل حباب
ولتاژ
جریان نامی
شارنوری
جایگزین رشته ای
سرپیچ
ابعاد
تعداددرکارتن
کدسفارش

30w
Globe
175-250V
260mA
2600Lm
215W
E27
100x165mm
24
742x

50w
Globe
175-250V
430mA
4500Lm
375W
E27
120x190mm
12
743x

75w
Globe
175-250V
645mA
6300Lm
525W
E27
150x227 mm
8
744x