محصولات جدید

  سری UFO  

توان
شکل حباب
ولتاژ
جریان نامی
شارنوری
جایگزین رشته ای
سرپیچ
ابعاد
تعداددرکارتن
کدسفارش

20w
UFO
175-250V
175mA
1750Lm
145W
E27
60x110mm
24
731x

30w
UFO
175-250V
260mA
2600Lm
215W
E27
60x118mm
12
732x

50w
UFO
175-250V
430mA
4380Lm
365W
E27
65x135 mm
8
733x